+ ماهیگیری با قلاب دستی
+ آموزش ماهیگیری با قلاب در رودخانه
+ سود بالای پرورش قزل الا و ماهی ازاد
+ فیلم آموزش پرتاب لنسر ماهیگیری
+ فیلم مستند اموزش تخصصی صید قزل الا با لنسر در رودخانه
+ سود پرورش ماهی قزل الا با شناخت از زندگی قزل الا
+ بهترین مکان ماهیگیری قزل الا رودخانه
+ فیلم مستند اموزش کار با لنسر ماهیگیری و صید قزل الا
+ فیلم مستند ماهیگیری قزل الا با لنسر و اموزش بهترین طعمه ماهیگیری قزل الا
+ زیبا ترین فیلم اموزش شکار قزل الا در رودخانه با لنسر و بیرون کشیدن ماهی از اب